Sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania

Sprawozdania za rok 2020

Sprawozdanie z działalności nie zostało zatwierdzone z powodu braku możliwości zwołania Walnego Zebrania Delegatów

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design