Przywileje wynikające z przynależności do ZASP

Instytucje

Możliwość składania projektów artystycznych na realizację zadań przez Stowarzyszenie w Urzędzie Miasta, w Ministerstwie Kultury, Urzędzie Marszałkowskim, Urzędach Dzielnicowych, w programie Niepodległa, NCK i innych (czego nie może zrobić osoba fizyczna)

Rekomendacje

Możliwość otrzymania listów poparcia lub rekomendacji Stowarzyszenia, kierowanych do firm będących sponsorami projektów, lub do instytucji, od których artyści oczekują wsparcia przy realizacji swoich autorskich, artystycznych inicjatyw

Pośrednictwo

Pośredniczenie w kontaktach zainteresowanych osób z artystami (produkcje, reżyserzy teatralni, radiowi, filmowi, dubbingowi, reżyserzy obsady, studenci reżyserii, radio, telewizje, domy i ośrodki kultury, biblioteki, organizatorzy zdarzeń i imprez artystycznych). Cel: castingi teatralne, filmowe, reklamowe, udział w spektaklach radiowych, telewizyjnych, teatralnych, w spotkaniach, występach, prowadzeniu imprez komercyjnych i charytatywnych; zamówienia programów artystycznych, wywiady itp.

Zdjęcia

Nieodpłatne wykonywanie zdjęć artystom nie posiadającym aktualnych fotografii a potrzebującym ich „na cito” oraz przegrywanie ich na dostarczone nośniki elektroniczne

Baza przedstawień

Pozyskiwanie, poszerzanie i katalogowanie w bazie - przedstawień realizowanych przez kolegów poza teatrami stacjonarnymi (sztuki, monodramy, recitale i inne małe formy teatralne) i umieszczanie jej na stronie ZASP

Sala konferencyjna

Nieodpłatne wykorzystywanie sali konferencyjnej (widowiskowej) w celu organizowania pokazu małych form teatralnych, monodramów, recitali, organizacji jubileuszy, projekcji filmowych i innych wydarzeń o charakterze artystycznym

Sala prób

Nieodpłatne wykorzystywanie sali do prób w siedzibie Stowarzyszenia

Wystawy

Umożliwienie organizowania artystom w siedzibie ZASP-u wystaw ich prac malarskich, fotograficznych i innych oraz pomoc w realizacji pomysłu

Porady prawne

Nieodpłatne uzyskanie porad prawnych u prawnika ZASP

Dom Pracy Twórczej

Możliwość skorzystania z pobytu w Domu Pracy Twórczej w Skolimowie ze zniżką

Zapomogi

Możliwość ubiegania się o uzyskanie zapomogi przez artystów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej

Fundusz zdrowotny

Możliwość korzystania z pomocy z Funduszu Zdrowotnego

Fundusz Pogrzebowy

Gwarantowany Fundusz Samopomocowy (d. Pogrzebowy) w wysokości 3.000 złotych

Zniżki

Możliwość korzystania z 20-procentowej zniżki na wszystkie dania z karty w restauracji SPATiF w Warszawie

Pośrednictwo

Skrzynka e-mail

Pomoc

Wszelka inna pomoc w różnych sprawach, z którymi artyści przychodzą do Stowarzyszenia

Już wkrótce

Od stycznia 2021 roku, po uchwaleniu tzw. odpisów z tytułu repartycji, lista przywilejów znacznie się wydłuży.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design