#COVID-19

Wsparcie z różnych stron

Fundusz pomocowy ZASP

Pomoc ta jest skierowana do artystów niebędących na etatach, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej. Wsparcie o charakterze ciągłym, do momentu wykorzystania środków. 

Zaliczki ZASP

Wsparcie dla każdej osoby otrzymującej tantiemy z ZASP.

Instytut Muzyki i Tańca

Pakiet skierowany do artystów muzyków i tancerzy.

Świadczenie postojowe ZUS

Świadczenie dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia, o dzieło)

Pomoc socjalna

dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

Zapytania dotyczące zasad przyznawania pomocy socjalnej oraz składania wniosków należy kierować na adres email: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl bądź zgłaszać do Ministerstwa za pośrednictwem platformy ePUAP https://epuap.gov.pl

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Narodowy Instytut Wolności / Program COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design