Oddział ZASP w Lublinie

Biuro Oddziału

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
ul. Peowiaków 1
20-004 Lublin

tel.: 81 532 42 44, fax: 81 463 86 50
o.lublin (at) zasp.pl

Kierownik biura
Jarosław Górny

Skład Zarządu Oddziału

Przewodniczący
Jan Wojciech Krzyszczak

Wiceprzewodnicząca
Nina Skołuba-Uryga

Członkowie
Marta Ledwoń
Patrycjusz Sokołowski
Marian Kłodnicki

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Małgorzata Bigelmajer
Halszka Lehman
Anna Nowak

Aktualności

Uroczystość Międzynarodowego Dnia Teatru w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie

Kolejna fala pandemii nie pozwoliła nam obchodzić, jak co roku, 27 marca, tego jakże ważnego dla nas święta.

Dopiero 2 lipca, po spektaklu „Czego nie widać” M. Frayna, w obecności wspaniałej, lubelskiej publiczności, Zarząd Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublin uhonorowali i nagrodzili aktorów i pracowników naszego teatru, przyznawanymi z tej okazji wyróżnieniami. Wręczona została także „Złota Maska”,nagroda oddziału ZASP w Lublinie za najlepszą rolę sezonu w lubelskich teatrach.

I tak Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał:

  • Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” – p. Barbarze Wołosiuk
  • Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego: p. Edycie Ostojak, p. Edwardowi Ciechońskiemu i p. Przemysławowi Gąsiorowiczowi.
  • Nagrody Kulturalne Województwa Lubelskiego: p. Marcie Ledwoń , p. Edycie Ostojak i p. Włodzimierzowi Dyle.

Odznaczenia i nagrody wręczyła kolegom pani Bożena Ćwiek – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego.

Nagrody Urzędu Miasta Lublin wręczył pan Michał Karapuda – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

  • Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymali – p. Barbara Gerchant i p. Leszek Krzyżanowski.
  • Nagrody Okolicznościowe – p. Marta Ledwoń , p. Wojciech Rusin , p. Przemysław Gąsiorowicz i p. Daniel Salman.

„Złotą Maskę” za rolę „Pchełki” w „Antygonie w Nowym Jorku” J. Głowackiego otrzymał p. Marek Szkoda z rąk Przewodniczącego Lubelskiego Oddziału ZASP – Jana Wojciecha Krzyszczaka

Wszystkim wyróżnionym koleżankom i kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

tekst: Anna Nowak
fotografie: Malwina Majer

Pomoc materialna dla Członków ZASP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

w związku z zaistniałą trudną sytuacją oraz w odpowiedzi na oczekiwania środowiska artystów i twórców, członków ZASP-u ustaliliśmy, z Fundacją Artystów Weteranów Scen Polskich, Zarządem Głównym ZASP, Oddziałami i Sekcjami ZASP oraz pracownikami Biura ZASP, tryb przyznawania pomocy materialnej.

Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy proces udzielania pomocy naszym koleżankom i kolegom pozostającym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej, będącej wynikiem ogłoszonego przez rząd zamknięcia placówek kulturalnych oraz zakazu zgromadzeń.

WNIOSKI SKŁADAMY W BIURZE SWOJEGO ODDZIAŁU ZASP

Komisja Pomocowa ZG ZASP

Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Lublinie

Przewodniczący Oddziału ZASP w Lublinie Jan Wojciech Krzyszczak wręczył nagrodę środowiskową „Złota Maska 2019” Danielowi Salmanowi za tytułową rolę w spektaklu „Pinokio”.

Jolanta Rychłowska wyróżniona została Srebrnym Krzyżem Zasługi, który przyjęła od Wojewody Lubelskiego, Przemysława Czarnka.

Oddziały ZASP

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design