LXI Walne Zebranie Delegatów ZASP

Informacje

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia zwołał na dzień 25-26 października 2021 roku LXI Walne Zebranie Delegatów ZASP, które odbędzie się w trybie stacjonarnym i rozpocznie się dnia 25 października 2021 r. o godz. 10.30  w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, odbędzie się w tych dniach drugi termin LXI Walnego Zebrania Delegatów ZASP w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa, który rozpocznie się dnia 25 października 2021 roku o godzinie 11.00. LXI  Walne Zebranie Delegatów ZASP ma prawo w takim wypadku do podejmowania uchwał mimo nieobecności połowy delegatów uprawnionych do głosowania (§20 ust. 6  Statutu ZASP).

Zarząd Główny ZASP niniejszym określa, iż termin przesyłania pełnomocnictw udzielonych innemu delegatowi do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na LXI WZD, o których mowa w § 8 ust 5 Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów ZASP następuje nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem LXI Walnego Zebrania Delegatów i nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem LXI Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 11 do 20 października 2021 r.)

O skuteczności dostarczenia pełnomocnictwa decyduje faktyczna data wpływu oryginalnego pełnomocnictwa do siedziby biura ZASP (Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa). Wzór pełnomocnictw znajduje się na stronie w zakładce: materiały zajazdowe.

Przebieg obrad Walnego Zebrania Delegatów będzie transmitowany w taki sposób, aby każdy członek ZASP mógł przysłuchiwać się obradom. Dostęp do transmisji możliwy będzie przez system informatyczny WZA24, przeznaczony dla członków ZASP.

Członek ZASP, który chce przysłuchiwać się obradom, aby otrzymać dostęp, musi zgłosić chęć przez pocztę elektroniczną na adres: wzd61@zasp.pl lub telefonicznie: 22-696-79-12 lub 22-696-79-13.

Minimalne wymagania techniczne do odbioru transmisji WZA24:- przeglądarka internetowa w najnowszej wersji (np. Chrome, Firefox, Edge,Safari)- 2GB pamięci RAM- łącze internetowe o przepustowości 5 Mb/s (download i upload). Minimalne wymagania techniczne do nadawania transmisji:- dostęp do gniazd zasilania oraz możliwości podłączenia do lokalnej sieci przewodowej o prędkości MINIMUM 10 Mb/s upload/download (do zapewnienia stałej wysyłki obrazu i dźwięku).

Identyfikacja i weryfikacja odbiorców:
każdy uczestnik po wejściu na stronę systemu https://app.wza24.pl, w oknie logowania wprowadza swoje dane autoryzacyjne – poprzez bezpieczny protokół SSL, uzyskane od dostawcy systemu ze skrzynki mailowej: aplikacja@wza24.pl lub z wiadomości SMS od WZA24.pl.

Do LXI WZD pozostało:
  • 00dni
  • 00godzin
  • 00minut
  • 00sekund

Kandydaci

Materiały zjazdowe

O tym warto wiedzieć

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z pandemii SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, informujemy, że LXI Walne Zebranie Delegatów ZASP odbędzie się w oparciu o ściśle określone stosownymi przepisami prawa wymogi sanitarne. Prosimy, aby osoby zaszczepione posiadały ze sobą Unijny Certyfikat COVID.

ZASP dołoży wszelkich starań, aby Walne Zebranie Delegatów odbyło się w bezpiecznych, zgodnych z obowiązującymi procedurami, warunkach. Prosimy osoby przybyłe na Walne Zebranie Delegatów ZASP o stosowanie się do obowiązujących wymogów sanitarnych, w tym o zachowanie stosownej odległości od innych osób oraz bezwzględne używanie maseczek ochronnych w sposób prawidłowy.

W sytuacji kontaktu z osobą chorą, dane kontaktowe osób obecnych na LXI Walnym Zebraniu Delegatów ZASP, zostaną przekazane odpowiednim służbom.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design