Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkowie ZASP
W dniu 21 stycznia 2021 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 53. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz kierownik Biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP.

Dodatkowo obradom przysłuchiwała się osoba odpowiedzialna za obsługę mediów społecznościowych ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

Z informacji przedstawionych przez kol. Prezesa, w związku z jego aktywnościami na rzecz ZASP, w okresie pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP, odnotować należy: udział w spotkaniach w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowym Centrum Kultury, Urzędzie m.st. Warszawy w sprawie dotyczącej podpisania trójstronnego porozumienia pomiędzy ZASP, m.st. Warszawą i starostwem piaseczyńskim dotyczącego DAW w Skolimowie oraz renegocjacji niektórych zapisów w treści porozumienia. Omówiony został temat będącego w toku konkursu na dyrektora w Teatrze Syrena oraz zapowiedzi konkursów w Teatrze Ateneum i Teatrze Rampa. Prezes informował również o kilkukrotnej, wspólnej z dyrektorem Mazowieckiej Agencji Energetycznej, wizytacji w Skolimowie, w związku z kontynuowaniem tematu budowy farmy fotowoltaicznej dla DAW Skolimów. Przedstawiona została informacja w sprawie projektu do programu „Niepodległa” złożonego przez Oddział ZASP w Krakowie, jak również informacja o współudziale Oddziału ZASP w Katowicach w innym projekcie złożonym również do programu „Niepodległa”.

Odbyło się również spotkanie Prezesa z kol. Rzecznikiem Dyscyplinarnym.

W dalszej kolejności kol. Wiceprezes przedstawiła informację dot. możliwości ubiegania się o dodatek do emerytury dla aktorek i dyrygentek wykonujących pracę zawodową w latach     (1983–2006). Komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie internetowej ZASP.

W informacjach kol. Sekretarz znalazły się wszystkie bieżące sprawy dotyczące korespondencji, pism i wniosków skierowanych do ZG ZASP, w tym: wniosek Sekcji Teatrów Dramatycznych, wniosek Sekcji Tańca i Baletu w sprawie Covid-19, wniosek o zapomogę, przyjęcia do ZASP, czy zaproszenia ZASP do zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”. Przekazane zostały również informacje o charakterze organizacyjnym tj. przygotowanie projektu sprawozdania ZG ZASP za IV. kwartał 2020 r., czy wystąpienie do Oddziałów i Sekcji o przygotowanie sprawozdań rocznych za 2020 r. oraz sprawy o charakterze technicznym.

Kol. Pełnomocnik ds. DAW w Skolimowie zdała sprawozdanie z działań podejmowanych dla pensjonariuszy w obliczu minionych świąt w sytuacji pandemicznej. Podjęte zostały proceduralne działania związane z ochroną zdrowia w DAW z perspektywy realizacji szczepień na Covid-19.

Powołany przez ZG ZASP zespół ds. organizacji WZD ZASP omówił etap prac w związku z projektami regulaminów na WZD. Prowadzono również dyskusję nad obecną sytuacją formalno-prawną ZASP.

Kolejna część posiedzenia dotyczyła podjęcia przez ZG ZASP zawartych w porządku obrad Uchwał. Podjęto 1. Uchwałę o charakterze organizacyjnym dotyczącą pełnomocnictwa dla kol. Przewodniczącego Oddziału ZASP w Poznaniu, 2. Uchwały o charakterze finansowym, 1. Uchwałę o charakterze repartycyjnym oraz 1 Uchwałę w sprawie przyznania patronatu honorowego. Dodatkowo ustalono, że część przygotowanych projektów Uchwał dotyczących przyjęć do ZASP i DAW w Skolimowie, zostanie uruchomiona do głosowania drogą obiegową po posiedzeniu. W takim trybie ZG ZASP praktykuje podejmowanie Uchwał, które nie wymagają konsultacji, a głosowania nad nimi odbywają się na podstawie zgromadzonych i przesyłanych każdorazowo niezbędnych materiałów, stanowiących dokumentację do tych Uchwał.
Dyrektor Generalny ZASP podniósł temat zmiany na stanowisku Dyrektora DAW w Skolimowie oraz sposobu i formy podziękowania dla ustępującej pani Dyrektor.
Omówiono pisma związane z Sekcją Krytyków Teatralnych i ustalono formułę rozwiązania poruszanych w nich tematów.
Informacje w sprawie ustaleń i współpracy ZASP z Centrum Archiwistyki Społecznej oczekującej na decyzje ZG ZASP, przeniesiono na kolejne posiedzenie ZG ZASP.
W wolnych wnioskach poruszane były sprawy różne, w tym zapytania zgłaszane przez poszczególnych członków Zarządu Głównego ZASP.

Posiedzenie ZG ZASP trwało ok. sześć i pół godziny z dwiema krótkimi przerwami.

Kolejny termin posiedzenia ZG ZASP wyznaczony został na dzień 1 lutego 2021r. w trybie zdalnym.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design