Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 30 września 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 50. posiedzeniu, prowadzonym w siedzibie ZASP, w trybie stacjonarnym. W posiedzeniu Zarządu Głównego ZASP udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP w pełnym składzie, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP.

Po zatwierdzeniu porządku dziennego obrad  przystąpiono do procedowania kolejnych punktów porządku. Kol. Prezes przedstawił członkom Zarządu Głównego sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od 3–30 września 2020 r;  odbył spotkanie z marszałkiem Adamem Struzikiem oraz szefem mazowieckiej Agencji Energetycznej; wziął udział w Narodowym Czytaniu „Balladyny”;  uczestniczył dwukrotnie w pracach komisji konkursowej (konkursu na dyrektora Teatru im. S. Jaracza w Łodzi);  odbył spotkanie z Zarządem i członkami Oddziału ZASP w Katowicach; odbył siedem spotkań w MKiDN w sprawach dotacji i uroczystości pogrzebowych naszych kolegów, odznaczeń państwowych i resortowych; uczestniczył w uroczystościach z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa, które w tym roku odbyły się w Białymstoku i brał udział w panelu dyskusyjnym poświęconym zagadnieniom teatru lalek;  odbył spotkanie z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury; odbył spotkania dotyczące strony internetowej ZASP z zespołem redagującym; odbył dwa spotkania z architektami i konstruktorami dotyczące remontu w ZASP; uczestniczył w Gali Operowej inaugurującej sezon w Operze Wrocławskiej; Reprezentował ZASP w siedmiu uroczystościach pogrzebowych, w tym dwóch we Wrocławiu; spotkał się również z wójtem gminy Mietków w sprawie gruntów będących własnością ZASP.

W dalszej kolejności członkowie Zarządu omówili sprawę organizacji ponownego zebrania Sekcji Reżyserów w związku z rezygnacją z członkostwa w ZASP kol. Przewodniczącego.

W informacjach Sekretarza ZG ZASP przekazany został raport o zakończonych zebraniach plenarnych kolejnych Sekcji oraz sprawa dotycząca potrzeby wydłużenia terminu zgłaszania kandydatur przez Sekcje i Oddziały do Kapituły Nagrody ZASP „Gustaw”.

Dyrektor Generalny ZASP omówił problemy, które pojawiają się w bieżącej działalności ZASP, a wynikają z niemożności zorganizowania Walnego Zebrania Delegatów ZASP. Omówił  również sprawy remontu w siedzibie ZASP oraz nowe warunki umowne dotyczące współpracy ze Spółką Centralna Spółka z o.o.

Głosowano Uchwały o charakterze organizacyjnym, m.in.: w sprawie przedłużenia terminu Uchwały dotyczącej zaliczkowego wypłacania tantiem  na rzecz uprawnionych osób; ustalenia trybu przebiegu Nadzwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie, wniosku do Rzecznika Dyscyplinarnego.

Uchwały o charakterze finansowym dotyczyły: zatwierdzenia budżetu ZASP do końca 2020 roku, zatwierdzenia aneksu ze spółką Centralna Spółka z o.o., umorzenia zaległych składek członkowskich, wypłaty zasiłku po zmarłym członku Funduszu Samopomocowego, wypłaty zaliczki na poczet tantiem. Głosowano cztery Uchwały o charakterze repartycyjnym. Koleżanka Pełnomocnik ds. DAW w Skolimowie omówiła sprawy bieżące i pisma dotyczące współpracy z Fundacją „Droga do lepszego” – właściciela aplikacji Movello i Stowarzyszeniem Manko. Podjęto dwie Uchwały w tym zakresie.

W wolnych wnioskach omówiono korespondencję bieżącą, pisma i wnioski złożone do ZASP. Została też przekazana informacja w sprawie możliwości  współpracy ZASP ze Społecznym Centrum Archiwistyki. Rozmowy z przedstawicielami stron będą kontynuowane w Instytucie Teatralnym. Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design